НАЗАД ИСТОРИЯ
 

 

  
   С Указ № 190 от 31.12.1907 г. на княз Фердинанд се създава Разузнавателна секция към Оперативното отделение на Щаба на армията.

 
   Тя е първият специализиран орган за водене и ръководство на военното разузнаване в България.
 
   На нея се подчинява апаратът на военните аташета.
 
   Указът влиза в сила на 12.01.1908 г. по нов стил.
 
   Тази дата е обявена с министерска заповед № ОХ-49 от 11.02.1997 г. за официален празник на българското военно разузнаване.