НАЗАД СТРУКТУРА
 
 

   

 

      Служба „Военно разузнаване“ е структурирана в ръководство (директор и заместник-директори), дирекции, самостоятелни отдели, подчинено военно формирование и структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.

      В дирекциите може да се създават отдели, сектори и териториални структури, а в отделите – сектори.

      В отделите и секторите може да се изграждат секции и други структурни звена.

      Подчиненото военно формирование се състои от териториални бази, звена, групи и възли, в които може да се създават секции и други структурни звена.

      Непосредствено подчинени на директора на Службата са инспектор и финансов контрольор.