НАЗАД ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"
 

Бригаден генерал Венелин Любомиров Венев