ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за контакти:
Наименование:  Служба "Военно разузнаване"
Адрес за кореспонденция:  Министерство на отбрана на Република България гр. София, 1000, ул. “Дякон Игнатий”
Интернет адрес:  dis.mod.bg
Електронна поща:   sa@iksbg.org
Факс:  028553029
Документи и информация:
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление за провеждане на търг Обявление за провеждане на втори търг с явно наддаване за продажба на движими вещи 2019 г.
2019-05-10 09:27:15
2 Тръжна документация за продажба чрез търг Тръжна документация за продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи 2019
2019-05-10 09:22:11