ГОДИШЕН ОТЧЕТ
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.