НАЗАД РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

1. Майор Тодор Марков (21.09.1907 - 07.06.1910 г.)

2. Майор Рачо Пенев (07.06.1910 - 22.09.1912 г.)

3. Майор Никола Топалджиков (22.09.1912 - 18.08.1913 г.)

4.  Подполковник Сава Мъдров (18.08.1913 -1914 г.)

5.  Майор Панайот Минков (1914 -15.09.1915г.)

6. Майор Стефан Нойков (15.09.1915 - 31.03.1916 г.)

7. Майор Владимир Павлов (31.03.1916 - 31.10.1917 г.)

8. Полковник Анастас Ватев (31.10.1917-08.02.1920 г.)

9.  Подполковник Иван Тодоров (08.02.1920 - 1920 г.)

10.  Подполковник Петър Траянов (1920 - 1920 г.)

11.  Подполковник Тодор Радев (1922 - 10.11.1923 г.)

12. Подполковник Йордан Пеев (10.11.1923 -28.08.1924 г.)

13.  Подполковник Тодор Радев (28.08.1924 - 1925 г.)

14.  Подполковник Никола Недев (1925 - 1928 г.)

15.  Ротмистър Антон Балтаков (1928 - 1928 г.)

16.  Полковник Кръстьо Маринов (1928 - 1934 г.)

17.  Майор Георги Иванов (1934 - 1934 г.)

18.  Полковник Никола Богданов (1934 - 1935 г.)

19.  Майор Иван Попов (1935 - 1935 г.)

20.  Подполковник Иван Маринов (1935 - 1936 г.)

21.  Подполковник Ничо Георгиев (1936 - 1937 г.)

22.  Подполковник Руси Механджиев (1937 - 1938 г.)

23.  Полковник Ничо Георгиев (1938 - 1941 г.)

24.  Подполковник Никола Костов (1941 - 1943 г.)

25.  Полковник Стефан Недев (1943 - 1944 г.)

26.  Полковник Христо Тумбин (1944 - 1944 г.)

27.  Полковник Асен Лекарски (1944 - 26.12.1944 г.)

28. Полковник Петър Вранчев (26.12.1944 - април 1948 г.)

29. Полковник Кирил Игнатов (април 1948 - 01.06.1948 г.)

30. Генерал-майор Здравко Георгиев (01.06.1948 - 16.04.1951 г.)

31. Полковник Велко Гатев (16.04.1951 - 26.01.1952 г.)

32. Генерал-майор Илия Кръстев (26.01.1952 - 26.05.1962 г.)

33. Генерал-лейтенант Петър Стоянов (26.05.1962- 06.06.1967 г.)

34. Генерал-полковник Васил Зикулов (06.06.1967 - 01.04.1991 г.)

35. Генерал-майор Любен Добрев (01.04.1991 - 01.09.1991 г.)

36. Генерал-лейтенант Чавдар Червенков (01.09.1991- 10.03.1993 г.)

37. Генерал-майор Любомир Гечев (10.03.1993 - 02.12.1994 г.)

38. Генерал-лейтенант Ангел Кацаров (02.12.1994 - 08.02.2002 г.)

39. Генерал-майор Пламен Студенков (08.02.2002 - 01.09.2010 г.)

40. Веселин Иванов от 01.12.2010 г. е назначен за изпълняващ функциите на директор. За периода 12.03.2012 - 09.03.2015 г. е директор.

41.  Полковник Светослав Даскалов от 09.03.2015 - 17.05.2015 г. изпълнява длъжността директор.

42.  Йордан Бакалов (18.05.2015 - 18.11.2015 г.)

43.  Полковник Светослав Даскалов от 19.11.2015 - 31.03.2016 г. изпълнява длъжността директор.

44.  Бригаден генерал Светослав Даскалов (01.04.2016 г. - 21.05.2018 г.)

45.  Бригаден генерал Пламен Ангелов (22.05.2018 г. - 15.08.2019 г.) 

46. Полковник Велко Атанасов е назначен за и.д. директор от 15.08.2019 г.

 

   НАЗАД