ЗА НАС
 

 Служба „Военно разузнаване” е най-старата българска специална служба. Тя е наследник и продължител на славните традиции и достижения на военното разузнаване, извикано на живот в бурните години преди и след Освобождението от националните въжделения за свободна и силна държава, обединяваща всички българи и български земи.

   Независимо от превратностите на историята, от формата на държавното управление и от обществено-политическия строй българското военно разузнаване неизменно е имало една мисия – да служи на своя народ и на Отечеството си. Калено в битките по бойните полета на четири войни за национално обединение, то извървя труден път на укрепване и развитие и днес е надежден, авторитетен и желан партньор на сродните служби от европейското семейство и разузнавателната общност на Северноатлантическия съюз. С дейността си Служба „Военно разузнаване” съдейства за издигането на международния авторитет на Република България и на въоръжените й сили.

Емблемата на Службата е символ, който изразява сила, проницантелност, мъдрост, вярност и служба към Родината. В централната композиция е изобразена сова - символ на будност, знание и мъдрост. Свитъкът символизира добитата информация. Крилете на птицата са стилизирани щитове, ориентирани с остриета надолу - символ на защита и непреклонност.