АРХИВ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Вътрешен номер Номер от АОП Предмет на обществената поръчка Състояние Дата и час на публикуване
1 ОП-256

   

„Доставка на снегоходна техника“ Заявена 2015-08-10 12:45:36
2 ОП-206 Зареждане с горива на автомобили чрез карти за безналично плащане Заявена 2015-07-29 16:21:23
3 ОП-0148

9031104

„Обучение на служители от служба „Военна информация“ Приключена 2014-06-24 14:32:51
4 ОП-0148 „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на СВИ” Приключена 2014-06-19 14:37:27
5 ОП-0118 “Доставка на горива за нуждите на СВИ ”. Приключена 2012-08-28 15:11:23
6 ОП-0018

9005394

“Доставка на противопожарни средства за нуждите на СВИ”. Приключена 2012-08-21 14:24:11