ТЕКУЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Вътрешен номер Номер от АОП Предмет на обществената поръчка Състояние Дата и час на публикуване
1 0011-ОА-2020

02946-2020-0005

„Доставка на автомобилна техника“ по обособени позиции Приключена 2020-06-15 15:42:03
2 0009-AO-2020

02946-2020-0004

Осигуряване на служба „Военна информация“ с технически и софтуерни средства и услуги за КИС“ по обособени позиции Приключена 2020-06-12 16:53:15
3 0006-ОА-2020

02946-2020-0003

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на служба "Военна информация" Прекратена 2020-05-20 14:43:43
4 0002-OA-2020

 

02946-2020-0002

„Доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Оригинални консумативи за печатащи устройства марка HP“; Обособена позиция № 2 – „Oригинални консумативи за печатащи устройства марки XEROX, CANON, BROTHER и EPSON“. Приключена 2020-05-11 15:47:02
5 0001-OA-2020

 

02946-2020-0001

Доставка на офис оборудване и мебели по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на столове“; Обособена позиция № 2 „Доставка на офис мебели“. Приключена 2020-03-06 16:22:55
6 2630

02946-2019-0004

"Доставка на леки автомобили със задвижване на всички колела, пазарен сегмент D" Приключена 2019-11-27 10:04:57
7 2252

938261

Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на обекти на служба "Военна информация" Изпълнение на договор 2019-10-10 16:53:24
8 2153

9093044

Доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства Приключена 2019-10-01 18:08:33
9 2096

02946-2019-0002

„Доставка на автомобилна техника“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост, пазарен сегмент D“. Обособена позиция № 2 – „Доставка на леки автомобили със задвижване на всички колела, пазарен сегмент D“. Обособена позиция № 3 – „Доставка на автомобил с нормална проходимост за превоз на пътници, пазарен сегмент М". Приключена 2019-09-26 12:47:52
10 1690

9091239

"Доставка на работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1. т. 1 от ЗОП" Приключена 2019-08-09 13:31:40
11 1622

9090878

„Доставка на работно, специално облекло и обувки“ Приключена 2019-07-30 17:45:14
12 1475

9090021

„Доставка на офис оборудване по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на мебели за обзавеждане на кабинет; Обособена позиция № 2 - Доставка на офис столове; Обособена позиция № 3 - Доставка на офис мебели“ Приключена 2019-07-08 13:57:50
13 1414

9089824

„Доставка на офис оборудване по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на мебели за обзавеждане на кабинет; Обособена позиция № 2 - Доставка на офис столове; Обособена позиция № 3 - Доставка на офис мебели“ Прекратена 2019-07-02 11:00:02
14 1336

918225

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на служба "Военна информация" Изпълнение на договор 2019-06-25 13:54:17
15 ОП 1707

746221

Доставка на природен газ по 2 обособени позиции: I.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на служба "Военна информация" на територията на гр. София; II.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование на територията на гр. Банкя Приключена 2016-08-24 14:56:06