НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 1336
Създадено на: 2019-06-25 13:56:08
Предмет на обществената поръчка: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на служба "Военна информация"
Вид на процедурата за възлагане: Пряко договаряне
Вътрешен номер: 1336
Номер – АОП:

918225

Състояние на обществената поръчка: Изпълнение на договор
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: не се прилага
Срок за продажба на тръжна документация: не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: не се прилага
Обявление в Държавен вестник: не се прилага
Лице за контакт: Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Договор Доставка на питейна вода
2019-10-02 13:51:21
2 Решение Решение за откриване на процедура
2019-06-25 13:58:59