НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: ОП 1707
Създадено на: 2016-08-24 15:41:17
Предмет на обществената поръчка: Доставка на природен газ по 2 обособени позиции: I.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на служба "Военна информация" на територията на гр. София; II.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование на територията на гр. Банкя
Вид на процедурата за възлагане: Договаряне без предварително обявяване
Вътрешен номер: ОП 1707
Номер – АОП:

746221

Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: Не се прилага
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: Не се прилага
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Допълнително споразумение Допълнително споразумение по ОП по позиция 2
2017-08-03 16:28:57
2 Допълнително споразумение Допълнително споразумение по ОП по позиция 1
2017-08-03 15:47:45
3 Договор Договор за изпълнение на ОП по обособена позиция 1
2016-12-15 16:18:41
4 Договор Договор за изпълнение на ОП по обособена позиция 2
2016-12-15 11:31:12
5 Становище Становище на АОП
2016-10-20 16:17:19
6 Решение Решение за откриване на процедура
2016-08-24 15:43:53