НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: ОП-256
Създадено на: 2015-08-10 12:46:02
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на снегоходна техника“
Вид на процедурата за възлагане: чл.73 - чл.90 от Вътрешните правила на СВИ
Вътрешен номер: ОП-256
Номер – АОП:

   

Състояние на обществената поръчка: Заявена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 14.08.2015 г.
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: Не се прилага
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов -тел.: 02/ 9227401;Стоянка Йорданова – тел: 02/ 9227412; факс: 02/8553029, e-mail: sa@iksbg.org
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обява За организиране и възлагане на обществена поръчка в предмет „Доставка на снегоходна техника“
2015-08-10 12:51:00