НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: ОП-206
Създадено на: 2015-07-30 11:48:59
Предмет на обществената поръчка: „Зареждане с горива на автомобили чрез карти за безналично плащане“
Вид на процедурата за възлагане: чл.73 - чл.90 от Вътрешните правила на СВИ
Вътрешен номер: ОП-206
Номер – АОП:
Състояние на обществената поръчка: Заявена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 11.08.2015г.
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: Не се прилага
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов - тел.: 02/9227401; Стоянка Йорданова – тел: 02/9227412; факс: 02/8553029, e-mail: sa@iksbg.org
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обява За организиране и възлагане на обществена поръчка с предмет „Зареждане с горива на автомобили чрез карти за безналично плащане“
2015-07-30 11:58:12