НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: ОП-0118
Създадено на: 2012-08-28 15:11:23
Предмет на обществената поръчка: “Доставка на горива за нуждите на в.ф. 46380-МО”
Вид на процедурата за възлагане: Договаряне без обявление-чл. 90, ал.1, т.3.
Вътрешен номер: ОП-0118
Номер – АОП:
Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: Не се прилага
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: Не се прилага
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: В.Соколов, Й.Шумчев – тел: 029227411, тел: 029227420, факс:028553029, e-mail: sa@iksbg.org
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Решение Решение за откриване ОП, за доставяне на природен газ.
2012-08-28 16:04:34