НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: ОП-0018
Създадено на: 2012-08-21 14:24:11
Предмет на обществената поръчка: “Доставка на противопожарни средства за нуждите на в.ф. 46380-МО”
Вид на процедурата за възлагане: По реда на Гл. 8 “А “от ЗОП.
Вътрешен номер: ОП-0018
Номер – АОП: 9005394
Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: Не се прилага
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 03.09.2012 г. до 16:00 ч.
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: В.Соколов, Й.Шумчев – тел: 029227411, тел: 029227420, факс:028553029, e-mail: sa@iksbg.org
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Покана Публична покана
2012-08-21 16:59:44
2 Приложение Оферта за избор на изпълнител за “Доставка на противопожарни средства нуждите на военно формирование 46380 – МО“.
2012-08-21 16:59:56