НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: ОП-0148
Създадено на: 2014-06-19 14:37:27
Предмет на обществената поръчка: “Покана за подаване на оферти за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки с предмет „Дейности по информация и публичност при изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и качеството на дейностите на служба „Военна информация“.
Вид на процедурата за възлагане: Чрез избор по документи със сключване на договор.
Вътрешен номер: ОП-0148
Номер – АОП:
Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: Не се прилага
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: До 17.30 ч. на 26.06.2014 г. включително
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: Йордан Шумчев – тел.: (02)9227420, GSM 0887 300 709; Иван Марков – тел: (02) 9227413; GSM 0889 702 709
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Декларация Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) 966/2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Европейската общност.
2012-08-21 16:59:23
2 Покана Покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки.
2012-08-21 16:59:41
3 Покана Покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки.
2012-08-21 16:59:52