НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: ОП-0148
Създадено на: 2014-06-24 14:32:51
Предмет на обществената поръчка: Покана за представяне на оферта по реда на чл. 101а и 101б, Глава осма „а“ „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от Закона обществените поръчки, за обществена поръчка с предмет „Обучение на служители от служба „Военна информация“.
Вид на процедурата за възлагане: Чрез публична покана, по реда на чл. 101а и 101б от Закона за обществените поръчки.
Вътрешен номер: ОП-0148
Номер – АОП: 9031104
Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: Не се прилага
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: До 17.30 ч. на 03.07.2014 г. включително.
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: Йордан Шумчев: тел.: (02)9227420, GSM 0887 300 709; Анжело Младенов: тел: (02) 9227408; GSM 0888 822 970.
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Покана Публична покана
2014-06-24 13:59:41
2 Покана Покана за представяне на оферта по реда на чл. 101а и 101б, Глава осма „а“ „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от Закона обществени поръчки.
2014-06-24 14:00:56