НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 2252
Създадено на: 2019-10-10 16:56:27
Предмет на обществената поръчка: Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на обекти на служба "Военна информация"
Вид на процедурата за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Вътрешен номер: 2252
Номер – АОП:

938261

Състояние на обществената поръчка: Изпълнение на договор
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: Не се прилага
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: Не се прилага
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: Йордан Шумчев, Иван Марков
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление Обявление за възложена поръчка
2020-01-15 16:03:50
2 договор Договор CNT 163016
2020-01-03 12:36:44
3 договор Договор CNT 163011
2020-01-03 12:34:48
4 Решение Решение за откриване на процедура
2019-10-10 13:07:51