НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 1690
Създадено на: 2019-08-09 13:36:19
Предмет на обществената поръчка: "Доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"
Вид на процедурата за възлагане: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Вътрешен номер: 1690
Номер – АОП:

9091239

Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 17:30 ч. на 23.08.2019 г.
Срок за продажба на тръжна документация: не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 17:30 ч. на 23.08.2019 г.
Обявление в Държавен вестник: не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов и Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Договор Договор за работно облекло по чл. 12 от ЗОП
2019-10-07 14:22:08
2 Протокол Протокол от работата на комисията за класиране на офертите
2019-09-02 11:12:10
3 Разяснение по ОП Разяснение по обществена поръчка за доставка на работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
2019-08-19 17:51:26
4 Обява за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Обява за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
2019-08-09 13:48:01
5 Документация за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Документация за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
2019-08-09 13:47:26
6 Приложения към документация за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Приложения към документация за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
2019-08-09 13:46:46
7 Технически спецификации за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Технически спецификации за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
2019-08-09 13:45:38
8 Проект на договор за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Проект на договор за доставка на работно облекло, включено в списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
2019-08-09 13:41:36