НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 1622
Създадено на: 2019-07-30 17:45:33
Предмет на обществената поръчка: Доставка на работно, специално облекло и обувки
Вид на процедурата за възлагане: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2.
Вътрешен номер: 1622
Номер – АОП:

9090878

Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 17:30 часа на 13.08.2019 г.
Срок за продажба на тръжна документация: Не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 17:30 часа на 13.08.2019 г.
Обявление в Държавен вестник: Не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов и Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Договор Договор за доставка на работно, специално облекло и обувки
2019-09-29 14:15:37
2 Протокол Протокол от работа на комисия за доставка на работно, специално облекло и обувки
2019-08-23 14:05:38
3 Удължаване на срока за получаване на оферти Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
2019-08-13 17:38:18 Срокът за получаване на оферти е до 17:30 ч. на 16.08.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.08.2019 г. в 10:30 ч.
4 Приложения към документация Приложения към документация
2019-07-30 18:00:06
5 Обява Обява
2019-07-30 17:58:48
6 Документация Документация
2019-07-30 17:56:19
7 Технически спецификации Технически спецификации
2019-07-30 17:49:41
8 Проект на договор за доставка на работно облекло Проект на договор за доставка на работно облекло
2019-07-30 17:34:33