НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 1475
Създадено на: 2019-07-08 13:59:12
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на офис оборудване по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на мебели за обзавеждане на кабинет; Обособена позиция № 2 - Доставка на офис столове; Обособена позиция № 3 - Доставка на офис мебели“
Вид на процедурата за възлагане: чрез събиране на оферти с обява
Вътрешен номер: 1475
Номер – АОП:

9090021

Състояние на обществената поръчка: Приключена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 22.07.2019 г.
Срок за продажба на тръжна документация: не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 22.07.2019 г.
Обявление в Държавен вестник: не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов и Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Договор Договор за доставка на офис столове - обособена позиция 2
2019-09-02 11:10:29
2 Договор Договор по обособени позиции 1 и 3
2019-09-02 11:07:04
3 Протокол от работата на комисията за класиране на офертите Протокол от работата на комисията за класиране на офертите
2019-08-09 16:06:32
4 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
2019-07-23 14:21:03 Срокът за представяне на оферти до 17:30 ч. на 26.07.2019 г. Офертите ще бъдат отворени в 10:30 ч. на 29.07.2019 г.
5 Информация за публикуване в АОП Информация за публикуване в АОП
2019-07-08 14:17:39
6 Обява - мебели Обява - мебели
2019-07-08 14:10:24
7 Документация - мебели Документация - мебели
2019-07-08 14:08:59
8 Техническа спецификация - мебели Техническа спецификация - мебели
2019-07-08 14:08:14
9 Приложения към документация Приложения към документация
2019-07-08 14:07:07
10 Проект на договор - мебели Проект на договор - мебели
2019-07-08 14:04:19