НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 1414
Създадено на: 2019-07-02 11:23:16
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на офис оборудване по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на мебели за обзавеждане на кабинет; Обособена позиция № 2 - Доставка на офис столове; Обособена позиция № 3 - Доставка на офис мебели“
Вид на процедурата за възлагане: чрез събиране на оферти с обява
Вътрешен номер: 1414
Номер – АОП:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089824

Състояние на обществената поръчка: Прекратена
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 16.07.2019 г.
Срок за продажба на тръжна документация: не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 16.07.2019 г.
Обявление в Държавен вестник: не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов и Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Съобщение за прекратяване Съобщение за прекратяване
2019-07-05 11:43:47
2 Разяснение Разяснение по ОП
2019-07-03 15:02:06
3 Информация за публикуване в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Информация за публикуване в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
2019-07-02 11:29:05
4 Приложения към Обява за ОП Приложения към Обява за ОП
2019-07-02 11:27:51
5 Проект на договор Проект на договор
2019-07-02 11:27:18
6 Техническа спецификация Техническа спецификация
2019-07-02 11:26:37
7 Документация по ОП Документация по ОП
2019-07-02 11:25:56
8 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Обява
2019-07-02 11:24:31