ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за контакти:
Наименование:  Служба "Военно разузнаване"
Адрес за кореспонденция:  Министерство на отбрана на Република България гр. София, 1000, ул. “Дякон Игнатий”
Интернет адрес:  dis.mod.bg
Електронна поща:   sa@iksbg.org
Факс:  028553029
Документи и информация:
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление за провеждане на търг 2023 г. Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост 2023 г.
2023-09-25 10:13:33
2 Тръжна документация за продажба чрез търг Тръжна документация за продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи частна държавна собственост 2023 г.
2023-09-25 09:56:26