САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ

Директор на служба „Военна информация“

бригаден генерал Пламен Ангелов

Роден на 07.09.1966 г. в гр. Сливен

Кариерно развитие:

 •  1988-1990 г.: командир на парашутно-разузнавателна група със специално назначение в 3-ти армейски парашутно-разузнавателен батальон;

 •  1990-1991 г.: командир на разузнавателна рота в 42-ри мотострелкови полк от състава на 7-а мотострелкова дивизия (Ямбол);

 •  1991-1993 г.: помощник-началник щаб по разузнаването на 42-ри мотострелкови полк от състава на 7-а мотострелкова дивизия;

 •  1995-2010 г.: оперативен работник в служба „Военна информация“;

 •  2010-2012 г.: началник на сектор в служба „Военна информация“;

 •  2012-2014 г.: началник на отдел в служба „Военна информация“;

 •  2014-2015 г.: директор на дирекция в служба „Военна информация“;

 •  2015-21.05.2018 г.: зам.-директор на служба „Военна информация“;

 •  от 22.05.2018 г.: директор на служба „Военна информация“.

Образования:

 •  1984-1988 г.: Висше народно военно училище „Васил Левски“, специалност „войсково разузнаване“;

 •  1993-1995 г.: Военна академия „Г.С. Раковски;

 •  1996-1998 г.: Университет за национално и световно стопанство, следдипломна квалификация по специалността „Международен бизнес“;

 •  2016 г.: Стратегически курс във Военна академия „Г.С. Раковски“ (за планиране на отбраната в стратегическите и оперативните нива във Въоръжените сили);

 •  2017 г.: Курс в Академията на Агенцията за военно разузнаване на САЩ за управление на разузнаването в борбата с тероризма.

Чужди езици:

 •  Английски (STANAG 6001 - 3333);

 •  ползва руски език.

Женен, с една дъщеря.