САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ по Закона за достъп до обществена информация за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.