САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.