САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
РЪКОВОДСТВО
 


ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предоставяне и разкриване на конфликт на интереси