САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
НАЗАД РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ
 
 
1. Майор Тодор Марков (21.09.1907 - 07.06.1910 г.) 21.  Подполковник Ничо Георгиев (1936 - 1937 г.)
2. Майор Рачо Пенев (07.06.1910 - 22.09.1912 г.) 22.  Подполковник Руси Механджиев (1937 - 1938 г.)
3. Майор Никола Топалджиков (22.09.1912 - 18.08.1913 г.) 23.  Полковник Ничо Георгиев (1938 - 1941 г.)
4.  Подполковник Сава Мъдров (18.08.1913 -1914 г.) 24.  Подполковник Никола Костов (1941 - 1943 г.)
5.  Майор Панайот Минков (1914 -15.09.1915г.) 25.  Полковник Стефан Недев (1943 - 1944 г.)
6. Майор Стефан Нойков (15.09.1915 - 31.03.1916 г.) 26.  Полковник Христо Тумбин (1944 - 1944 г.)
7. Майор Владимир Павлов (31.03.1916 - 31.10.1917 г.) 27.  Полковник Асен Лекарски (1944 - 26.12.1944 г.)
8. Полковник Анастас Ватев (31.10.1917-08.02.1920 г.) 28. Полковник Петър Вранчев (26.12.1944 - април 1948 г.)
9.  Подполковник Иван Тодоров (08.02.1920 - 1920 г.) 29. Полковник Кирил Игнатов (април 1948 - 01.06.1948 г.)
10.  Подполковник Петър Траянов (1920 - 1920 г.) 30. Генерал-майор Здравко Георгиев (01.06.1948 - 16.04.1951 г.)
11.  Подполковник Тодор Радев (1922 - 10.11.1923 г.) 31. Полковник Велко Гатев (16.04.1951 - 26.01.1952 г.)
12. Подполковник Йордан Пеев (10.11.1923 -28.08.1924 г.) 32. Генерал-майор Илия Кръстев (26.01.1952 - 26.05.1962 г.)
13.  Подполковник Тодор Радев (28.08.1924 - 1925 г.) 33. Генерал-лейтенант Петър Стоянов (26.05.1962- 06.06.1967 г.)
14.  Подполковник Никола Недев (1925 - 1928 г.) 34. Генерал-полковник Васил Зикулов (06.06.1967 - 01.04.1991 г.)
15.  Ротмистър Антон Балтаков (1928 - 1928 г.) 35. Генерал-майор Любен Добрев (01.04.1991 - 01.09.1991 г.)
16.  Полковник Кръстьо Маринов (1928 - 1934 г.) 36. Генерал-лейтенант Чавдар Червенков (01.09.1991- 10.03.1993 г.)
17.  Майор Георги Иванов (1934 - 1934 г.) 37. Генерал-майор Любомир Гечев (10.03.1993 - 02.12.1994 г.)
18.  Полковник Никола Богданов (1934 - 1935 г.) 38. Генерал-лейтенант Ангел Кацаров (02.12.1994 - 08.02.2002 г.)
19.  Майор Иван Попов (1935 - 1935 г.) 39. Генерал-майор Пламен Студенков (08.02.2002 - 01.09.2010 г.)
20.  Подполковник Иван Маринов (1935 - 1936 г.)  

40. Веселин Иванов от 01.12.2010 г. е назначен за изпълняващ функциите на директор. За периода 12.03.2012 - 09.03.2015 г. е директор.

 
 

41. Полковник Светослав Даскалов от 09.03.2015 - 17.05.2015 г. изпълнява длъжността директор.

42. Йордан Бакалов (18.05.2015 - 18.11.2015 г.)

43. Полковник Светослав Даскалов от 19.11.2015 - 31.03.2016 г. изпълнява длъжността директор.

44. Бригаден генерал Светослав Даскалов от 01.04.2016 г. е назначен за директор.

   НАЗАД