САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
КОНТАКТИ
 

 

 

 

   


Адрес за контакти:

Министерство на отбраната на Република България

гр. София-1000, ул. „Дякон Игнатий“ №3

Електронна поща: office@iksbg.org

Интернет адрес: dis.mod.bg