САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
ЗА НАС
 

 Служба „Военна информация” е най-старата българска специална служба. Тя е наследник и продължител на славните традиции и достижения на военното разузнаване, извикано на живот в бурните години преди и след Освобождението от националните въжделения за свободна и силна държава, обединяваща всички българи и български земи.

   Независимо от превратностите на историята, от формата на държавното управление и от обществено-политическия строй българското военно разузнаване неизменно е имало една мисия – да служи на своя народ и на Отечеството си. Калено в битките по бойните полета на четири войни за национално обединение, то извървя труден път на укрепване и развитие и днес е надежден, авторитетен и желан партньор на сродните служби от европейското семейство и разузнавателната общност на Северноатлантическия съюз. С дейността си служба „Военна информация” съдейства за издигането на международния авторитет на Република България и на въоръжените й сили.
  
Елементите на емблемата на служба „Военна информация” символизират следното: националният трикольор – верността и дълга към Отечеството; надписът Министерство на отбраната – подчинеността на Службата; синият фон – неизвестното; бухалът – знанието и мъдростта, а рулото хартия в ноктите му – добитата информация; слънцето и луната – непрекъснатостта на разузнавателния процес.