САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
ТЕКУЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Вътрешен номер Номер от АОП Предмет на обществената поръчка Състояние Дата и час на публикуване
1 ОП 1707

746221

Доставка на природен газ по 2 обособени позиции: I.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на служба "Военна информация" на територията на гр. София; II.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование на територията на гр. Банкя Изпълнение на договор 2016-08-24 14:56:06