НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР:
Създадено на:
Предмет на обществената поръчка:
Вид на процедурата за възлагане:
Вътрешен номер:
Номер – АОП:
Състояние на обществената поръчка:
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие:
Срок за продажба на тръжна документация:
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения:
Обявление в Държавен вестник:
Лице за контакт:
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление за възложена поръчка Публикуване на обявление за възложена поръчка по Обособена позиция № 1 (Тонери)
2020-07-21 10:16:08 Сключен договор по Обособена позиция № 1
2 Сключен договор за доставка на оргинални консумативи за печатащи устройства марка НР Договор за доставка на оргинални консумативи за печатащи устройства
2020-07-21 09:51:32
3 Решение Решение
2020-06-19 13:22:33
4 Протокол Протокол за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в ОП с предемет "Доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства"
2020-06-19 13:19:51
5 Документация Документация
2020-05-11 16:14:17
6 ЕЕДОП ЕЕДОП
2020-05-11 16:13:17
7 Указания ЕЕДОП Указания за попълване на ЕЕДОП
2020-05-11 16:11:11
8 Техническа спецификация Техническа спецификация
2020-05-11 16:10:34
9 Приложения Приложения 4 и 5
2020-05-11 16:08:33
10 Техническо предложение Техническо предложение
2020-05-11 16:07:38
11 Ценово предложение Ценово предложение
2020-05-11 16:06:30
12 Проект на договор Проект на договор
2020-05-11 16:01:48
13 Декларации по ЗМИП Декларации по ЗМИП - образци
2020-05-11 16:00:09
14 Обявление Обявление за поръчка „Доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства“
2020-05-11 15:58:24
15 Решение Решение за откриване на процедура „Доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства“
2020-05-11 15:56:29