НАЗАД ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НОМЕР: 2153
Създадено на: 2019-10-01 18:09:22
Предмет на обществената поръчка: Доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства
Вид на процедурата за възлагане: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2.
Вътрешен номер: 2153
Номер – АОП:

9093044

Състояние на обществената поръчка: Изпълнение на договор
Срок за подаване на оферти, заявления и предложения за участие: 17:30 ч. на 11.10.2019 г.
Срок за продажба на тръжна документация: не се прилага
Срок за приемане на оферти, заявления и предложения: 17:30 ч. на 11.10.2019 г.
Обявление в Държавен вестник: не се прилага
Лице за контакт: Валентин Данов; Йордан Шумчев
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Протокол Протокол от работата на комисията за класиране на офертите
2019-10-22 11:47:47
2 Обява Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства
2019-10-01 18:20:49
3 Приложения към документация Приложения за доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства
2019-10-01 18:19:57
4 Декларации по ЗМИП Декларации по ЗМИП за доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства
2019-10-01 18:19:08
5 Техническа спецификация Техническа спецификация за доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства
2019-10-01 18:18:32
6 Документация Документация за доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства
2019-10-01 18:17:06
7 Проект на договор Проект на договор за доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства
2019-10-01 18:13:49