САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за контакти:
Наименование:  Служба "Военна информация"
Адрес за кореспонденция:  Министерство на отбрана на Република България гр. София, 1000, ул. “Дякон Игнатий”
Интернет адрес:  dis.mod.bg
Електронна поща:   sa@iksbg.org
Факс:  028553029
Лица за контакти:  Анжело Младенов, тел. (02/9227408)
   Георги Дживдеров, тел. (02/9227411)
   Валентин Данов, тел. (02/9227401)
   Иван Марков, тел. (02/9227413)
   Йордан Шумчев, тел. (02/9227420)
Документи и информация:
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Търг с явно наддаване Тръжна документация за търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост
2015-05-11 16:59:47 Файлът, публикуван в 10:47 часа на 11.05.2015 г. е актуализиран с настоящия файл.
2 Обявление за провеждане на търг Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост
2015-05-11 10:56:42