САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за контакти:
Наименование:  Служба "Военна информация"
Адрес за кореспонденция:  Министерство на отбрана на Република България гр. София, 1000, ул. “Дякон Игнатий”
Интернет адрес:  dis.mod.bg
Електронна поща:   sa@iksbg.org
Факс:  028553029
Лица за контакти:  Анжело Младенов, тел. (02/9227408)
   Георги Дживдеров, тел. (02/9227411)
   Валентин Данов, тел. (02/9227401)
   Иван Марков, тел. (02/9227413)
   Йордан Шумчев, тел. (02/9227420)
Документи и информация:
Вид на информацията Съдържание Документ Дата и час на публикуване Забележка
1 Обявление за търг Обявление за търг с явно наддаване
2017-08-09 10:50:55
2 Тръжна документация Тръжна документация за продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба оборудване и бракувани акумулаторни батерии
2017-08-09 10:19:15