САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ
ТЕКУЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Вътрешен номер Номер от АОП Предмет на обществената поръчка Състояние Дата и час на публикуване
1 2252

938261

Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на обекти на служба "Военна информация" Сключване на договор 2019-10-10 16:53:24
2 2153

9093044

Доставка на оригинални консумативи за печатащи устройства Избор на Изпълнител 2019-10-01 18:08:33
3 2096

02946-2019-0002

„Доставка на автомобилна техника“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост, пазарен сегмент D“. Обособена позиция № 2 – „Доставка на леки автомобили със задвижване на всички колела, пазарен сегмент D“. Обособена позиция № 3 – „Доставка на автомобил с нормална проходимост за превоз на пътници, пазарен сегмент М". Избор на Изпълнител 2019-09-26 12:47:52
4 1690

9091239

"Доставка на работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1. т. 1 от ЗОП" Изпълнение на договор 2019-08-09 13:31:40
5 1622

9090878

„Доставка на работно, специално облекло и обувки“ Изпълнение на договор 2019-07-30 17:45:14
6 1475

9090021

„Доставка на офис оборудване по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на мебели за обзавеждане на кабинет; Обособена позиция № 2 - Доставка на офис столове; Обособена позиция № 3 - Доставка на офис мебели“ Изпълнение на договор 2019-07-08 13:57:50
7 1414

9089824

„Доставка на офис оборудване по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на мебели за обзавеждане на кабинет; Обособена позиция № 2 - Доставка на офис столове; Обособена позиция № 3 - Доставка на офис мебели“ Прекратена 2019-07-02 11:00:02
8 1336

918225

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на служба "Военна информация" Изпълнение на договор 2019-06-25 13:54:17
9 ОП 1707

746221

Доставка на природен газ по 2 обособени позиции: I.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на служба "Военна информация" на територията на гр. София; II.Доставка на природен газ по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование на територията на гр. Банкя Изпълнение на договор 2016-08-24 14:56:06